Vergelijkbare woorden van het woord pyriet zijn:
pyriet, zwavelhoudende erts, ijzerkies
zwavelkies, pyriet
pyriet, ijzerblende
zwavelkies, pyriet, marca, vitrioolkies
sulfer, pyriet, pijpzwavel
zwavel, erts, goud, zilver, diamant, granaat, kwarts,...
erts, lei, lias, karbonkel, bom, brik, klinker,...