Vergelijkbare woorden van het woord quartair zijn:
lias, jura, krijt, perm, trias, ijstijd, devoon,...
quartair, part, telwoord (rang), rangtelwoord
periode (geologisch), aardperiode, quartair