Vergelijkbare woorden van het woord querulant zijn:
eiser, krucherd, mopperaar, implorant, urmer,...
warrig, kijfachtig, ruzieachtig, scheurziek, warziek,...
herrieschopper, vechtjas, stoker, provocateur,...
herrieschopper, stokebrand, ruziemaker, twister,...
querulant