Vergelijkbare woorden van het woord rabaut zijn:
kwajongen, bengel, deugniet, schurk, patjakker,...
rekel, kwajongen, bengel, deugniet, bink, schurk,...
pronkappel, sneeuwbes, knol, noot, slee, guldenappel,...
loebas, schurk, loeder, fielt, ploert, schelm, bandiet,...