Vergelijkbare woorden van het woord radius zijn:
rayon, glans, lichtbundel, pijl, schicht, flits,...
radius
radius
been, onderarmbeen, radius, lichaamsdeel, soort been
radius
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...
straal, radius