Vergelijkbare woorden van het woord railvoertuig zijn:
ondergrondse, onderaardse treinweg, voertuig,...
sleep, rijtuig, keten, speelgoed, speeltuig,...
rijtuig, communicatiemiddel, voertuig, vervoermiddel,...