Vergelijkbare woorden van het woord metro zijn:
metro, subway, underground, stadsvervoer, illegaliteit
metro, subway, underground
quadriga, vierspan, metro, postwagen, tank, slee,...
metro, slee, schip, boot, pont, veer, trekker,...
metro, trein, tram
tube, metro, subway, underground, subteranean
metro, ondergrondse, bus, tram