Vergelijkbare woorden van het woord rare zijn:
idioot, dol, knots, oen, moeilijk, koddig, dom, mal,...
schip, kwibus, soort vrucht, groente, rare, zonderling,...
pierrot, zot, dwaas, nar, kwibus, potsenmaker,...
dwars, origineel, oorspronkelijk, grillig, eigengereid,...
sujet, snaphaan, kwant, snuiter, opschepper,...
idioot, gek, dwaas, nar, grappenmaker, dwaze man,...
sujet, zonderling, rare, raas
kwant, rare
raar, rare
kwibus, paskwil, kwant, snuiter, snoeshaan, druif,...
zonderling, aparte, rare
zonderling, rare
buitenstaander, product (merkwaardig),...