Vergelijkbare woorden van het woord rattenknip zijn:
klem, druppel, spikkel, spier, spring, rondhout,...