Vergelijkbare woorden van het woord refractair zijn:
rebel, muiter, oproerling, opstandige, refractair,...
ongevoelig, abstract, immuun, resistent, ongrijpbaar,...
dwars, eigenzinnig, koppig, balsturig, obstinaat,...
refractair
onverschillig, koud, lauw, dikhuidig, hardvochtig,...