Vergelijkbare woorden van het woord onvatbaar zijn:
onverschillig, koud, lauw, dikhuidig, hardvochtig,...
onzinnelijk, bovenzinnelijk, niet concreet,...
onschendbaar, onvatbaar, niet ontvankelijk, ontheven,...
bestand, onvatbaar, bestand biedend, immuun
onvatbaar, ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk, ontastbaar
weerspannige, onvatbaar, weerspannig, dienstweigeraar,...
onvatbaar, immuun, ongeschokt
betrouwbaar, heilig, taboe, onaantastbaar, sacrosanct,...