Vergelijkbare woorden van het woord reisdomp zijn:
butoor, vogel, moerasvogel, ooievaar,...