Vergelijkbare woorden van het woord rekenaar zijn:
accountant, rekenaar
berekenaar, rekenaar
brein, rekeninstallatie, administratief hulpmiddel,...