Vergelijkbare woorden van het woord renteberekening zijn:
bank, kas, kasgeld, debet, credit, saldo, rente,...