Vergelijkbare woorden van het woord ridder (Spaans) zijn:
heer, heer Spaans, dans, Spaans edelman, ridder,...