Vergelijkbare woorden van het woord rietzanger zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, bakkebaard, bovenlipversiering, gezichtshaar,...
fitis, kardinaal, kwikstaart, tapuit, kneu,...
vogel, rietlijster, rietzanger
vogel, wilgensijsje, karekiet, rietzanger,...
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...