Vergelijkbare woorden van het woord roervink (figuurlijk) zijn:
haan, zoogdier, deugniet, baldadige jongen, schaap,...
agitator, stoker, opstoker, aanstoker, alarmblazer,...