Vergelijkbare woorden van het woord ruimte zijn:
stad, omheinde ruimte, streek, hoek, kant, positie, pl,...
sproke, bericht, rapport, mare, gerucht, fabel, sage,...
keur, boel, bom, vleet, schat, massa, weelde,...
rayon, areaal, erf, plaats, rijk, land, natie, staat,...
maat, vorm, hoeveelheid, zwaarte, talrijkheid, formaat,...
belang, maat, tour, hoeveelheid, grootte, kaliber,...
management, staf, kern, leiding, rand, frame, raam,...
geraamte, couvert, begrensd, ontwerp, vork, lepel,...
begrensde ruimte, schoolklas, grote kamer, plaatselijk,...
zwembeweging, bewegingsruimte, bewegingsvrijheid,...
lokaal, afdeling, vergaderkamer, woonruimte, salon,...
bodem, erf, plaats, veld, grond, domein, gebied,...
none, interval, kloof, verlatenheid, sprong, rek,...
hokje, hok, lade, gebied, betrekking, bed, perk, tak,...
strook, limiet, grens, verschil, bewegingsruimte,...
afstand, bewegingsruimte, woordscheiding, speelruimte,...
volgende