Vergelijkbare woorden van het woord ruitergroep zijn:
contradans, ruitergroep, gezelschapsdans, dans,...
contradans, ruitergroep, kaartspel, omberspel,...