Vergelijkbare woorden van het woord rups zijn:
ijzel, rups, dauw, ijsregen,...
rups, nonrups, grasrups, spanrups, zijderups,...
passepartout, rups, larve, gezichtsbescherming,...
rups, vlinder, nimf, parelvlinder
mot, rups, hoofdzeer, houtworm, haarziekte
kwelgeest, hardworm, engerling, rups, spanrups, dikkop,...
zandbij, aardbij, rijp, hork, nachtvlinder, zandkever,...
engerling, rups, made, emelt, pop, nimf, cocon
zweefmolen, draaimolen, rups, carrousel, mallemolen,...