Vergelijkbare woorden van het woord ruwe kerel zijn:
vlegel, ezel, knul, stoffel, dommerik, os, babi, bink,...
deugniet, schurk, ruwbast, proleet, schelm, vagebond,...
schoft, ruw, onbeschaafd, wreedaard, woesteling,...
ruwaan, ruwe kerel
ruwe kerel