Vergelijkbare woorden van het woord sabotage zijn:
reageren, tegenspannen, tegenstreven, dwarsbomen,...
kwetsing, kreuk, laesie, aantasting, knauw, sabotage,...
oppositie, verzet, tegenstand, tegenkanting,...
waste, ru´natie, kwaadwilligheid, ravage, vandalisme,...
sabotage
sabotage
misdaad, onwilligheid, vernieling, boosheid,...
sabotage
sabotage
sabotage
sabotage
sabotage
verzet, weerspannigheid, muiterij, sabotage,...