Vergelijkbare woorden van het woord beschadiging zijn:
eerkrenking, krenking, kneuzing, kwetsuur, belediging,...
vouw, knak, frons, plooi, rimpel, frommel, fronsel,...
kwetsing, beschadiging, benadeling, verwonding,...
beschadiging, aanslag, inbreuk, erosie, corrosie,...
nadeel, schade, grauw, druk, snauw, hap, kreukel,...
tegenwerken, beschadiging, tegenwerking, vernieling,...
achterdeel, nadeel, strop, waardevermindering,...
storing, mankement, feil, gebrek, gemis, beschadigd,...
levendig, levenslustig, fel, kwiek, streep, haal, rits,...
schade, last, belemmering, hinder, overlast,...
verminking, beschadiging, verwonding
beschadiging