Vergelijkbare woorden van het woord satelliet zijn:
planeet, maand, zilver, ravelijn, mijt, luim, luna,...
medeplichtige, maat, kameraad, aanhanger, helper, maan,...
maan, waker, klauwier, post, cipier, Phylax, bewaker,...
maan, wachter, satelliet
toneel, krant, brief, taal, veer, veerpont, bus,...
medeplichtige, maat, secondant, helper, trawant,...
trawant, satelliet, handlanger, heler, diefjesmaat
maat, kameraad, wapenbroeder, satelliet, makker,...
satelliet, radar, T.V., televisie, radio, telex,...
Mars, dwaalster, planeet, ster, maan, satelliet, nova,...
dwaalster, planeet, ster, maan, satelliet, aarde,...
satelliet, gaga, aardsatelliet, weersatelliet
gids, compagnon, aanhang, tender, linieschip, trawant,...
aanhanger, trawant, satelliet, dienaar, volgeling,...
drank, satelliet, ruimteschip, Russische kunstmaan
geneesmiddel, afsluiting, ruimtevaartuig, dop,...