Vergelijkbare woorden van het woord communicatiemiddel zijn:
schouwplaats, podium, theatervoorstelling,...
loopmare, communicatiemiddel, blad, bode, flik, stem,...
adres, geschreven stuk, communicatiemiddel,...
stem, omgangsmiddel, communicatiemiddel, spraak,...
pen, schip, pont, communicatiemiddel, uitzetijzer,...
schip, vaartuig, communicatiemiddel, soort vaartuig,...
blik, koker, houder, buis, bewaarplaats, werkbus,...
brein, rekeninstallatie, administratief hulpmiddel,...
maan, trawant, wachter, bijplaneet, communicatiemiddel,...
laan, dreef, bevel, bijwoord, pad, rijweg, gouw,...
cab, communicatiemiddel, huurauto, voertuig,...
morsetoestel, tikker, seintoestel, verreschrijver,...
taak, wachter, betrekking, schildwacht, posse,...
bus, omnibus, communicatiemiddel, voertuig,...
telefoonwezen, communicatiemiddel, telefoniewezen,...
morsetoestel, telegraaf, communicatiemiddel, telex,...