Vergelijkbare woorden van het woord scapula zijn:
lepelblad, scapula, scapulier, lichaamsdeel
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...