Vergelijkbare woorden van het woord scheuteling zijn:
babi, pierewaaier, liederlijk mens, borsteldier,...
kras, krabbel, vogel, zwijn, wonde, keep, jong dier,...
stomp, stoot, nieuweling, loper, jong dier, recruut,...
big, scheuteling, biggetje