Vergelijkbare woorden van het woord schietbaan zijn:
einde, goal, strekking, oogmerk, eindpunt, bedoeling,...
ogen, bedoelen, beogen, mikken, scoren,...