Vergelijkbare woorden van het woord schijn zijn:
aanblikken, aspect, gewicht, aanblik, luister,...
rail, ijzeren prikkel, kleine hoeveelheid,...
roem, glorie, eclat, schittering, schijnsel, luister,...
aanzien, opschik, majesteit, eer, roem, glorie, eclat,...
ultimo, aanzien, gezicht, type, vorm, fysionomie,...
fysionomie, aspect, preveniŽren, aanblik, couperen,...
geest, droombeeld, schaduwgestalte, schaduwbeeld,...
leus, blazoen, gezegde, devies, kenspreuk, motto,...
spoor, tint, kleine hoeveelheid, vleug, schijnsel,...
maan, schijn
deun, wijs, aanzicht, trots, hooghartige houding,...
passepartout, rups, larve, gezichtsbescherming,...
vlot, geredelijk, los, opheldering, ijl, leven, begrip,...
automatische handeling, schijnsel, terugkaatsing,...
vocht, rijp, schim, zweem, damp, mist, rook, nevel,...
glans, schim, zweem, schijnbeeld, straling, licht,...