Vergelijkbare woorden van het woord scholiast zijn:
commentator, schip, exegeet, scholiast, toelichter,...