Vergelijkbare woorden van het woord schuifkar zijn:
relatie, voertuig, kruikar, beschermer, kordewagen,...
voertuig, vervoermiddel, vrachtwagen, trekkar,...