Vergelijkbare woorden van het woord schuimtaart zijn:
dans, kledingstuk, muzikale compositie, rondedans,...