Vergelijkbare woorden van het woord sijsje zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, fitis, tortel, tapuit, heidehopper, kneu, sijs,...
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...
keep, distelvink, boerennachtegaal, groenvink, kanarie,...