Vergelijkbare woorden van het woord slagwapen zijn:
idioot, ouderwets slagwapen, schip, oud wapen, kodde,...
ouderwets slagwapen, degen, zoogdier, lat, lemmer,...
ouderwets slagwapen, degen, sabel, houwer, oud wapen,...
ouderwets slagwapen, lans, strijdbijl, oud wapen,...
knots, kruk, lomperd, knoet, kaffer, pummel, matrak,...
sabel, ruitersabel, grote sabel, slagwapen,...
zwaard, slagwapen, soort snijboon, snijbonensoort