Vergelijkbare woorden van het woord slechter zijn:
heviger, aanstoot, moeilijker, slechter
onder, meno, minus, geringer, min, kleiner,...