Vergelijkbare woorden van het woord slijkerig zijn:
slijk, vuil, modder, half bedorven, moeras, morsig,...
, morsig, bevlekt, slijkerig, kladderig
vuil, goor, slijkerig, vies, brijig, sompig, bevuild,...
slijkerig, venig, veenachtig, moerassig
glad, slijkerig, gewaagd, smerig, modderig, vet,...
slijkerig, modderig, drabbig
glad, slijkerig, slibberachtig, glibberig, slibberig,...
slijkerig, modderig, slijkig
slijkerig, zacht, modderig, sompig, week, nat, nattig,...
slijkerig, modderig, baggerig, drabbig, drassig,...
slijkerig, dras, moerasachtig, sompig, week, moerig,...
drabbig, drassig, modderig, pruttig, slibachtig,...
modderig, troebel, niet helder, baggerig, drassig,...
baggerig, drabbig, drassig, modderig, slibachtig,...