Vergelijkbare woorden van het woord sluwe kamerdienaar zijn:
barbier, kapper, scheerbaas, kledingstuk, haarsnijder,...