Vergelijkbare woorden van het woord snijderssnoek zijn:
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...
vogel, vis, kommel, neusvis, karperachtige vis,...