Vergelijkbare woorden van het woord soort gebouw zijn:
hut, lol, boel, boet, zooi, barak, bende, leven, loods,...
gids, garage, remise, keet, hut, boet, barak,...
keet, hut, boet, barak, loods, bewaarplaats, tas,...
schuur, rommelig vertrek, zetel, kraam, kot, staleend,...
onderzeese rug, rif, rustbed, zetel, geldinstelling,...
bewaarplaats, silo, depot, stapelplaats, pakhuis,...
moskee, dom, groot gebouw, kathedraal, kapel, basiliek,...
slot, koker, pandjeshuis, hoes, kasteel, café,...
kazemat, onderaardse ruimte, onderaardse schuilplaats,...
kasteel, rondeel, bouwwerk, hoog bouwwerk, hoog gebouw,...
huis, hoog bouwwerk, hoog gebouw, flat, soort gebouw
etage, akkoord, bouwwerk, flatgebouw, instapschoen,...
loods, opslagplaats, vliegtuigloods, soort gebouw,...
stop, embarcadère, pleisterplaats, statie,...
werkplaats, bank, bureau, zaak, bureel, handelshuis,...
sportplaats, soort gebouw