Vergelijkbare woorden van het woord soort haan zijn:
haan, vogel, soort haan, deugniet, ontmande haan,...