Vergelijkbare woorden van het woord soort laken zijn:
schip, sleepnet, visnet, lichaamsholte, lang sleepnet,...