Vergelijkbare woorden van het woord soort roeiboot zijn:
schip, boot, soort sloep, klein zeilschip, vaartuig,...
schip, boot, vaartuig, roeischip, roeivaartuig,...