Vergelijkbare woorden van het woord soort rups zijn:
vlinderlarve, larve, insect, geodeet, soort rups, kram,...
vlinderlarve, vlinder, bombyx, zijdeworm, soort rups,...
vlinderlarve, soort rups, livreirups
ringelrups, soort rups
soort rups
spinner, soort rups