Vergelijkbare woorden van het woord soort woudezel zijn:
ezel, ezelachtig dier, zoogdier, wilde woudezel,...