Vergelijkbare woorden van het woord soort zoolleder zijn:
waterplant, plooi, grassoort, oevergewas, huidplooi,...