Vergelijkbare woorden van het woord spoedig gereed zijn:
vlot, geredelijk, glad, begerig, vlug, volmondig,...