Vergelijkbare woorden van het woord sponde zijn:
brits, rustbed, bed, slaapplaats, rustkoets, ligplaats,...
rede, bank, sofa, divan, balébalé, ottomane, slaapbank,...
nest, brits, legerstede, koffer, kazemat, rustplaats,...
brits, bed, kooi, sponde, ligging, veldbed, ledikant,...
koets, sponde, ledikant, slaapplaats,...
alkoof, brits, divan, slaapbank, legerstede, logement,...
alkoof, legerstede, rustplaats, bed, kribbe, sponde,...
rede, bank, sofa, brits, divan, ottomane, legerstede,...
legerstede, rustplaats, bed, kribbe, sponde, ledikant,...
menigte, heer, nest, kamp, rustplaats, bed, sponde,...
sponde
bed, kooi, sponde, slaapplaats, ligplaats, slaapkoets,...
legerstede, bed, sponde, bedstede, ledikant,...