Vergelijkbare woorden van het woord spookverschijning zijn:
utopie, illusie, droombeeld, schaduwbeeld, schijnbeeld,...
woekeraar, bloedzuiger, soort vleermuis,...
opkomst, visioen, manifestatie, spook, nadering,...
energie, keest, pit, wezen, strekking, ziel, animus,...
schrikwekkend droombeeld, fantoom,...
geest, schim, bullebak, gedrocht, schrikbeeld, mispunt,...
geest, droombeeld, schaduwgestalte, schaduwbeeld,...
spookverschijning