Vergelijkbare woorden van het woord spotlach zijn:
spot, laster, smaad, injurie, belediging, affront,...
spotlach, grimas, grijns, sneer