Vergelijkbare woorden van het woord spraakklank zijn:
schip, kunststeen, Noors vaartuig, taalkundige term,...
grammaticale term, taalklank, taalkundige term,...
klinker, taalkundige term, zelfklinker,...
taalkundige term, spraakklank, sibilant
eensluidend, welluidend, taalkundige term, medeklinker,...
taalkundige term, consonant, T, spraakklank